Daha fazla bilgi için ana sayfaya dönün ve inceleyin: neet.gazi.pro

Okuyor Musun? (AÖF'de Pasif Öğrenciyseniz Bile: Evet) *
Çalışıyor musun? *

Lise Bilgileri

Üniversite Bilgileri (Varsa)

Cinsiyet *
İŞKUR'da Kaydınız var mı? *
Sağlık açısından herhangi bir engeliniz var mı? *
Şehit ya da Gazi yakını mısınız? *
Daha önce çalıştınız mı? *
Aşağıdaki programlardan hangilerini kullanabiliyorsunuz?